Skip to main content

Privacy verklaring van Hairstudio Variaty

gevestigd aan Albrecht Durerweg 172, 1328 TM Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

www.hairstudio-variaty.nl
Albrecht Durerweg 172
1328 TM Almere
036-5311281 

A.L Hermus is de Functionaris Gegevensbescherming van Hairstudio Variaty.

Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hairstudio Variaty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via afsprakenonline systeem Planetzelf, facebook en geschreven klantenkaart bij de kassa. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, social media Facebook en Planetzelf online afsprakensysteem heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze direct de informatie. 

Hairstudio Variaty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Geautomatiseerde besluitvorming

Hairstudio Variaty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hairstudio Variaty) tussen zit. Hairstudio Variaty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Planetzelf Online Agenda, welke AVG beschermd is.
 • Social Media, likes op onze pagina Kapsalon Hairstudio Variaty
 • Website, wij gebruiken geen cookies
 • Geschreven klantenkaarten met de naam, telefoonnummers en kleurgegevens per data van de klant zitten in een kaartenbak die af te sluiten is met een sleutel in het slot.
 • Computer waar de gegevens en afspraken in Planetzelf verwerkt worden op een computer die een virusbeschermer hebben
 • Computer waarop emailcontact kan zijn met de klant die verwerkt worden op een computer die een virusbeschermer hebben

Uw persoonsgegevens bewaren we zo lang u als klant het wenst. Zo lang u klant bij ons bent bewaren we uw gegevens zolang u het wenst, zo niet halen wij de gevens op uw aanvraag direct weg. 

Hairstudio Variaty deelt geen persoonsgegevens met derden.

Hairstudio Variaty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hairstudio Variaty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op Planetzelf Online afsprakensysteem. Deze gegevens kunt u via elke bevestigingsemail direct inzien en aanvullen of verwijderen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hairstudio Variaty zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hairstudio Variaty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hairstudio Variaty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Gegevens van ons Online afsprakensysteem:

Bas van der Vorm
Planetzelf Salonautomatisering
Noordeindseweg 43
2651 LD Berkel en Rodenrijs
M 06-41719964
www.planetzelf.com
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij gebruiken dit online afsprakensysteem voor:

 • Lijst met contactgegevens van de klant via klantenbeheer online
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hairstudio Variaty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens > onbepaalde tijd> Zo lang u onze klant wenst te zijn
 • Personalia > onbepaalde tijd> Zo lang u onze klant wenst te zijn
 • Adres > onbepaalde tijd> Zo lang u onze klant wenst te zijn
 • Telefoonnummer > onbepaalde tijd> Zo lang u onze klant wenst te zijn